آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

مدیران شرکت

مسعود شاه محمدی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

محسن جعفری یگانه

نایب رییس هیات مدیره

حسن خلیل زاده

رییس هیات مدیره