آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

درباره ما

شرکت حمایت گستر ایران خودرو ابتدا با نام شرکت لیزینگ خودروکار کرج در تاریخ 1380/10/16 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره6473 مورخ 1380/11/1 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی کرج به ثبت رسیده است . بر اساس مصوبه مجمع مورخ 1385/4/10 با تغییر مکان ، به تهران منتقل و تحت شماره 285656 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و از تاریخ 1386/2/15 نام شرکت به لیزینگ حمایت گستر ایران خودرو و طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1389/2/20 نام شرکت به حمایت گستر ایران خودرو تغییر یافت.

 

آنچه شرکت حمایت گستر را از سایر رقبا و همکارانش در بازار و جامعه هدف متمایز می سازد اصالت بنیانی ، بنیاد محور بودن ، شفافیت در پاسخگویی ، کارآمد بودن و تسریع در انجام عملیات ها می باشد . براین اساس هدف ما در اقدامات پیشینی و در مرحله اعتبارسنجی حمایت از مشتریان با شناسایی اشخاص فاقد اعتبار مالی است و در اقدامات حقوقی و قضایی نیز سعی و کوشش ما براین است که مشتریان با طیب خاطر و اطمینان حداکثری اقدامات حقوقی خود را به شرکت ما بسپارند و در نهایت سابقه درخشان این شرکت معرف ویژگیهای متمایز کننده ما می باشد .