آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

شرکت حمایت گستر ایران خودرو

آنچه شرکت حمایت گستر را از سایر رقبا و همکارانش در بازار و جامعه هدف متمایز می سازد اصالت بنیانی ، بنیاد محور بودن ، شفافیت در پاسخگویی ، کارآمد بودن و تسریع در انجام عملیات ها می باشد . براین اساس هدف ما در اقدامات پیشینی و در مرحله اعتبارسنجی حمایت از مشتریان با شناسایی اشخاص فاقد اعتبار مالی است و در اقدامات حقوقی و قضائی نیز سعی و کوشش ما براین است که مشتریان با طیب خاطر و اطمینان حداکثری اقدامات حقوقی خود را به شرکت ما بسپارند و در نهایت سابقه درخشان این شرکت معرف ویژگیهای متمایز کننده ما می باشد .