آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

خدمات مشاوره بیمه و مالی

ارایه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به کسب و کارها، سازمان ها و شرکت های خصوصی


  • ارایه خدمات مشاوره مالی و مالیاتی به کسب و کارها، سازمان ها و شرکت های خصوصی به منظور آگاهی از وضعیت موجود و ارایه پیشنهاد راهکارهای دردسترس، قانونی و کم هزینه به ایشان و در نهایت هرماهی در اجرای مسیر تا حصول نتیجه مطلوب
    • مشاوره مالیات بر درآمد
    • مالیات بر ارزش افزوده
    • مشاوره بیمه قراردادها