آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

ارجاع داوری

ارجاع پرونده به داوری به عنوان جایگزین مراجعه به محاکم قضایی از جمله تسریع و سهولت در رسیدگی می باشد


  • با عنایت به مزایای حل و فصل اختلافات حقوقی از طریق ارجاع پرونده به داوری جایگزین مراجعه به محاکم قضایی از جمله تسریع و سهولت در رسیدگی با توجه به عدم نیاز به رعایت تشریفات دادرسی، کاهش هزینه داوری نسبت به دادرسی، محرمانه بودن رسیدگی بدلیل غیرعلنی بودن داوری ، اجرای سریع رای مطابق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی و .. شرکت حمایت گستر ایران خودرو با همکاری اساتید تراز اول دانشگاهی و بهره مندی از وکلای خبره، آماده ارایه خدمات داوری در دعاوی تجاری ، عمرانی، ملکی و ... می باشد
  • .