آدرس : تهران-بلوار مرزداران- خیابان ایثار- خیابان مالک- پلاک 59

Email: info@hgostar.ir

Web: www.hgostar.ir

021-49107000

شنبه تا چهار شنبه 8:00 ~16:30

وصول مطالبات

پیگیری مطالبات از طریق غیرحقوقی (مرحله اول) این روش یکی از ساده ترین و کوتاه ترین راهکارها برای وصول مطالباتو معوقات درنظر گرفته شده است


این روش یکی از ساده‌ترین و کوتاه‌ترین راهکارها برای وصول مطالبات و معوقات در نظر گرفته شده‌است و به صورت تلفنی یا حضوری توسط کارشناسان حقوقی وصول مطالبات از طریق مذاکره با مدیونین یا ضامنین یا وکلا انجام می‌گیرد. از جمله بسترهای دردسترس در خصوص وصول مطالبات بصورت غیر حقوقی موارد ذیل می باشد

:

  • وجود سخت افزار و محیط کار مناسب
  • استفاده از ابزارهای نوین و آی تی بیس منجمله بستر و سامانه های مذاکرات آنلاین و برخط
  • بهره مندی از کادر آموزش دیده و دارای تحصیلات مرتبط
  • بهره مندی از نظام عملیاتی بخصوص و دارای طبقه بندی در جهت وصول مطالبات