پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49
IKCO-transparent

پیگیری

یگیری وصول مطالبات از طریق مذاکره مساعدت استمهال و یا اقدام قانونی وحقوقی

با تجربه، با سابقه

شرکت حمایت گستر ایران خودرو برترین شرکت وصول مطالبات درمدیریت روابط مالی ومعاملاتی با گیرندگان تسهیلات با ده سال سابقه ی فعالیت

حرفه ای در کار

شرکت حمایت گستر ایران خودرو دارای گواهی نامه های
ISO5001:2011.ISO1400:2004.
ISO9001:2008ISO/TS/10004:2010
.ISO/TS/10002:2004
OHSAS 18001:2007 . ISO10015:1999

همکاری مطمئن

ارائه ی خدمات مدیریت پرونده های وصول مطالبات،براساس سرفصل های جاری،سررسید گذشته و موق ارائه ی خدمات مربوط به تجزیه سنی مطالبات و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول از مطالبات لاوصول ارائه ی خدمات تخصصی در تهیه و تدوین طرح ها، دستورالعمل های تظمینات تقسیط و بخشودگی و سایر روشهای مربوط
IKCO-transparent

تاریخچه شرکت حمایت گستر ایران خودرو

شرکت حمایت گستر ایران خودرو ابتدا با نام شركت ليزينگ خودروكار كرج در تاريخ 1380/10/16 به صورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره6473 مورخ 1380/11/1 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كرج به ثبت رسيده است . بر اساس مصوبه مجمع مورخ 1385/4/10 با تغيير مكان ، به تهران منتقل و تحت شماره 285656 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد و از تاريخ 1386/2/15 نام شرکت به ليزينگ حمايت گستر ايران خودرو و طی صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ 1389/2/20 نام شرکت به حمایت گستر ایران خودرو تغییر یافت .

خدمات حمایت گستر ایران خودرو

خدمات ویژه ما خدمت مشتریان عزیز
شرکت حمایت گستر ایران خودرو برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر و در راستای بازگرداندن اموال مشتریان و حفظ و حراست از آنها ، از طریق شناسائی اموال و یافتن آدرس های جدید اقدام می کند . همچنین در موضوع خودرو ها ، انتقال به پارکینگ های طرف قرارداد با کمک نیروی انتظامی ، ثبت در سیستم های ناجا و اداره آگاهی و به اجرا گذاردن احکام اخذ شده نیز یکی از اقدامات این شرکت است .

چشم انداز ومأموریت

کسب جایگاه موثر ترین شرکت وصول مطالبات معوق و اعتبارسنجی در ایران است .

ما چنان عمل خواهیم کرد که پرداخت کنندگان تسهیلات با مشورت ما از طریق سیستم اعتبارسنجی ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارائه کنند نام ، شهرت ، هزینه ، سرعت و کیفیت خدمات ما ، باعث اطمینان و آرامش خاطر همه ذینفعان خواهد شد .

ماموریت ما احیای منابع مالی از طریق وصول مطالبات معوق است. مشتریان اصلی ما بانک ها ، شرکتهای خودرو سازی و لیزینگ ها و موسسات مالی و اعتباری هستند .

شرکت ما با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و ساختار تشکیلاتی منسجم ، روش های علمی و سامانه های مکانیزه جامع در خصوص اعتبارسنجی، باعث آرامش خاطر صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان شده و با کاهش ریسک سرمایه گذاری ، موجب تداوم حرکت چرخ نقدینگی و شکوفایی اقتصادي کشور می شود .

قصد نهایی ما ، خلق ارزش های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت ، کمترین هزینه ، حداقل زمان و حتی المقدور بدون توسل به اقدامات حقوقی برای همه ذینفعان است .

1
توسعه و گسترش بازار
اهداف استراتژیک ( راهبردی )

1- توسعه بازار وصول مطالبات معوق
2- توسعه بازار اعتبار سنجی
2
توسعه سیستم های مدیریت اطلاعات و طرح ریزی منابع
اهداف استراتژیک ( راهبردی )

1- توسعه سیستم های مدیریت یکپارچه اطلاعات(MIS)
2- طراحی و توسعه سیستم طرح ریزی منابع (ERP)
3
دستیابی به تعالی سازمانی
اهداف استراتژیک ( راهبردی )

1- کسب رضایت مندی مشتریان
2- کسب رضایت کارکنان
3- کسب رضایت ذینفعان (سهامداران، تامین کنندگان و نهادهای اجتماعی)
4- توسعه مدیریت دانش و فناوری
کسب جایگاه موثر ترین شرکت وصول مطالبات معوق و اعتبارسنجی در ایران است .

ما چنان عمل خواهیم کرد که پرداخت کنندگان تسهیلات با مشورت ما از طریق سیستم اعتبارسنجی ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارائه کنند نام ، شهرت ، هزینه ، سرعت و کیفیت خدمات ما ، باعث اطمینان و آرامش خاطر همه ذینفعان خواهد شد .

ماموریت ما احیای منابع مالی از طریق وصول مطالبات معوق است. مشتریان اصلی ما بانک ها ، شرکتهای خودرو سازی و لیزینگ ها و موسسات مالی و اعتباری هستند .

شرکت ما با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و ساختار تشکیلاتی منسجم ، روش های علمی و سامانه های مکانیزه جامع در خصوص اعتبارسنجی، باعث آرامش خاطر صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان شده و با کاهش ریسک سرمایه گذاری ، موجب تداوم حرکت چرخ نقدینگی و شکوفایی اقتصادي کشور می شود .

قصد نهایی ما ، خلق ارزش های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت ، کمترین هزینه ، حداقل زمان و حتی المقدور بدون توسل به اقدامات حقوقی برای همه ذینفعان است .

سهامداران ما