پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

خدمات

حقوقی

حقوقی

ارائه کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه دعاوی حقوقی و کیفری و اقامه دعاوی در محاکم قضائی و شوراهای حل اختلاف، ارائه کلیه خدمات مشاوره ای در زمینه دیوان عدالت اداری، ارائه خدمات داوری داخلی و بین المللی، ارائه مشاوره تخصصی در زمینه قراردادهای داخلی و نیز بین المللی، ارائه خدمات مدیریت و ساماندهی حقوقی، برپایی کارگاه های حقوقی جهت ارتقا علمی و عملی پرسنل حقوقی ، مالی و اداری شرکت ها، برپایی کارگاههای شناسایی مسئولیت حقوقی.
وصول-مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات به تمامی اقداماتی گفته می‌شود که در راستای احقاق حق در برابر بدهکار انجام می شود. این اقدامات می‌تواند از طریق دو روش صورت گیرد؛ غیرحقوقی و حقوقی. غیرحقوقی : مذاکره با بدهکار اولین گام در وصول مطالبات غیر حقوقی است و این امر با توجه به شناخت نوع مشتری از لحاظ حقیقی یا حقوقی بودن و با توجه به ویژگی‌های شغلی و صنفی مشتری حقوقی می‌توان وصول بدهی را با موفقیت به انجام رساند.
اعتبارسنجی3

اعتبارسنجی

اعتبارسنجی عملی است که در آن اعتبار مشتریان حقیقی و حقوقی با توجه به اطلاعات دریافتی از آنها اندازه‌گیری شده و امکان شناخت را نسبت به وضعیت و توان مالی افراد جهت بازپرداخت تسهیلات دریافتی و دریافت خدمات بیشتر فراهم می‌کند. بر اساس این روش، ریسک اعتباری افراد اندازه‌گیری شده و افراد و مشتریان بر اساس ریسک اعتباری خود طبقه‌‌بندی و امتیازدهی می‌شوند. اعتبارسنجی سنگ بنای مدیریت ریسک اعتباری است زیرا اگر تخمین درستی از سطح اعتبار فرد نداشته باشیم، نمی‌توان به درستی در مورد اعتبارات بانک تصمیم‌گیری کرد.