پیش بارگذار بروک
تلفن تماس: 7000 10 021-49

چارت سازمانی

کسب جایگاه موثر ترین شرکت وصول مطالبات معوق و اعتبارسنجی در ایران است .

ما چنان عمل خواهیم کرد که پرداخت کنندگان تسهیلات با مشورت ما از طریق سیستم اعتبارسنجی ، سرمایه خود را به بازار کسب و کار ارائه کنند نام ، شهرت ، هزینه ، سرعت و کیفیت خدمات ما ، باعث اطمینان و آرامش خاطر همه ذینفعان خواهد شد .

ماموریت ما احیای منابع مالی از طریق وصول مطالبات معوق است. مشتریان اصلی ما بانک ها ، شرکتهای خودرو سازی و لیزینگ ها و موسسات مالی و اعتباری هستند .

شرکت ما با بهره گیری از سرمایه های انسانی متعهد و متخصص و ساختار تشکیلاتی منسجم ، روش های علمی و سامانه های مکانیزه جامع در خصوص اعتبارسنجی، باعث آرامش خاطر صاحبان سرمایه و اعتبار دهندگان شده و با کاهش ریسک سرمایه گذاری ، موجب تداوم حرکت چرخ نقدینگی و شکوفایی اقتصادي کشور می شود .

قصد نهایی ما ، خلق ارزش های پایدار و متوازن با بهترین کیفیت ، کمترین هزینه ، حداقل زمان و حتی المقدور بدون توسل به اقدامات حقوقی برای همه ذینفعان است .

چارت شرکت اصلی